Port of Antwerp

Barge Traffic System krijgt nieuwe functionaliteiten

publish date
27/08/2018

Op 19 april werd door de havengemeenschap een actieplan ondertekend om de afhandeling van de containerbinnenvaart structureel te optimaliseren en verder uit te bouwen. 

BTS

De focus ligt op 3 pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering.

Binnen het luik “Planning & samenwerking” werden enkele nieuwe functionaliteiten voor het Barge Traffic System (BTS) ontwikkeld om het planningsproces te optimaliseren. Daarnaast is sinds 2 juli 2018 een nieuwe set van spelregels van kracht. Een optimale planning en samenwerking onder barge- en terminal operatoren leidt tot meer structuur en transparantie in het planningsproces waardoor de doorstroming van de binnenschepen vlotter verloopt.

Wat houden de nieuwe functionaliteiten in?

  • De Barge operator zal vanaf nu expliciet moeten reageren bij een status “Nog te plannen”. Dit door op te geven wat hij met de termijnaanvraag wenst te doen (bestaande afspraak behouden, nieuw tijdstip of annulatie).
  • Wanneer een binnenschip mogelijk niet tijdig de haven van Antwerpen zal bereiken, kan u als gebruiker per mail verwittigd worden. BTS overloopt hiervoor alle verwachte aanlopen (binnen 4 uur) en kijkt na of er reeds AIS posities zijn ontvangen. Is er geen actuele positie ontvangen dan wordt u verwittigd.
  • Het is vanaf nu mogelijk om de laatst gekende positie van een binnenschip op te vragen, ook wanneer deze nog niet in de haven is aangekomen.

Kom meer te weten via de quick user guide