Port of Antwerp

C-point lanceert pilootfase van Terminalplanner

publish date
20/08/2020
terminalplanner

Update 16 november: dit artikel vermeldt dat de pilootfase van Terminalplanner tot eind oktober zou lopen. Deze is verlengd tot eind november.

Vanaf 17 september zullen tien Antwerpse terminals voor het opmaken van hun terminalplanning gebruik maken van Terminalplanner, een gloednieuwe web applicatie die deel uitmaakt van APICS, het port information and control system van de haven.
Terminalplanner, dat nog tot eind oktober in pilootfase is, moet de terminalbeheerders helpen bij het efficiënt en digitaal inplannen van de schepen die hun terminal aanlopen.

Hoofddoel van Terminalplanner is het arbeidsintensieve planningsproces voor alle betrokken partijen, zowel terminalbeheerders als port planners, te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Hierdoor stijgt de efficiëntie en daalt het risico op fouten.
Terminalbeheerders kunnen hun planning rechtstreeks opmaken in de intuïtieve web applicatie maar er werd ook een mogelijkheid voorzien om een planningsbestand uit een bestaand eigen systeem op te laden.
Op basis van de (goedgekeurde) plaatsaanvragen in APICS worden tal van andere gegevens met betrekking tot de ingevoerde opvaarten (bv. scheepsgegevens, reisplan, …) automatisch getoond en bijgewerkt.
Zo vermijden we onnodig dubbel invoerwerk en stellen we de terminalbeheerders in staat om hun planning, indien nodig, tijdig en correct bij te sturen.

Via het recent ontwikkelde dashboard "Havenplanning" krijgt men een overzicht van alle vrijgegeven schuttingen en van de aankomst- en vertrektijden van de zeeschepen in de getijhaven.
Deze gegevens halen we rechtstreeks op uit de recent ontwikkelde "Havenplanner" en zijn een welgekomen extra informatiebron voor de terminals tijdens het opmaken van hun planning.

De applicatie zal bij aanvang van de pilootfase alle functies bevatten maar wordt operationeel pas uitgerold na een positieve evaluatie door de deelnemende partijen. Tijdens de pilootfase vragen we de terminalbeheerders om de meerplanningen nog steeds via de klassieke manier over te maken zodat de port planners van het Havenbedrijf deze informatie kunnen cross checken met Terminalplanner.

Neem jij als terminalbeheerder deel aan het pilootproject? Lees dan zeker deze quickstart guide waarin de stappen worden uitgelegd om van start te gaan.