Port of Antwerp

Port of Antwerp is trotse partner van The Beacon

publish date
11/04/2018

In het Tolhuis, op het snijpunt van stad en haven, wordt The Beacon ontwikkeld, een business en innovatiehub met kantoren voor krachtpatsers in het Internet of Things (IoT). Technologische corporates, innovatieve startups, scaleups, en toponderzoekers komen er samen om voor industrie, logistiek en smart cities sterke producten en merken te ontwikkelen. Vanaf begin september wordt The Beacon hét lanceerplatform van waaruit Antwerpen haar Open For Business merkbelofte waarmaakt, en zich internationaal op de kaart zet als de echte Capital of Things.

The Beacon (c) foto Conix RDBM Architects

Antwerpen zet al jaren sterk in op de kracht van digitale netwerken en op het ontwikkelen van een ecosysteem voor digitale innovatie, waarin grote en kleine bedrijven, startups en scaleups, onderzoekers en kapitaalverschaffers elkaar vinden. De stad is ervan overtuigd dat die kruisbestuiving van grote technologieleveranciers in IoT, flexibele startups en scaleups en toponderzoek het potentieel heeft om de klassieke industrie en logistiek – waar de stad al sterk in staat - duurzaam te innoveren. Dat zorgt voor sterke internationale positionering, nieuwe business en jobs.

In The Beacon, het herdoopte Tolhuis, wordt dat ecosysteem verankerd. IoT, dat in essentie ‘domme’ apparaten en infrastructuur connecteert door er communicerende sensoren in te bouwen, is daarvoor bij uitstek geschikt.

Samensmelting IoT business development teams en innovatieve startups

Corporates vormen dan de motor van het gebouw. Grote internationale technologiebedrijven, sterk in onder andere dataplatforms, cybersecurity of connectiviteit, zullen in The Beacon hun IoT business development teams vestigen. Die stellen kennis en technologie ter beschikking aan innovatieve startups. Samen gaan ze aan innovatieve producten en diensten schaven, die sterk de link maken naar toepassingen voor industriële, maritieme en logistieke bedrijven en kmo’s.

Die link zal een zeer sterke weerklank vinden in het industriële hinterland van de Antwerpse haven. “Dankzij IoT en verwante toegepaste technologie zoals drones, gaan we de haven, haar bedrijven en haar werknemers naar de economie van morgen leiden. De slimme kaaimuur en het dataplatform NxtPort zijn daarin maar de eerste stappen. Door onze steun aan The Beacon willen we ervoor zorgen dat ons havenplatform de boot van innovatie niet mist”, verduidelijkt Erwin Verstraelen, Chief Digital, Information & Innovation Officer van het Havenbedrijf Antwerpen.

Startups, innovatieve digitale bedrijven met een enorm groeipotentieel, worden dus net zoals in StartupVillage met open armen in The Beacon verwelkomd. In The Beacon gaat het wel in het bijzonder om aanstormend talent in IoT. Startups die daarin actief zijn, kunnen kandideren voor een kantoorruimte. Scaleups, digitale bedrijven met een zekere omzet en personeelscapaciteit, kunnen er gebruikmaken van volledig ingerichte kantoren. Kleinere startups kunnen terecht in de open co-working ruimtes.

Onderzoek en ontwikkeling

Universiteit Antwerpen en imec zullen in het gebouw enkele van hun onderzoeksprojecten in het domein van IoT verwezenlijken. Het wordt nu nog gemakkelijker om de brug te kunnen slaan tussen hun onderzoekers, die hun technologie er kunnen vertalen in concrete toepassingen, en de bedrijfswereld. “In het proces van onderzoek naar commercialisatie is er een kloof tussen het wetenschappelijk onderzoek en duurzame vermarkting. Door hier aanwezig te zijn, kunnen onze mensen ook werken aan nieuwe toepassingen in 5G, A.I. of cloud computing.  Op een risicoverlagende manier zullen ze hier hun ideeën kunnen testen, wat iedereen ten goede van komt, ” zegt Silvia Lenaerts, vicerector valorisatie en ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen.

Imec heeft met de stad al een gelijklopende samenwerkingsovereenkomst in het project City of Things. Imec rust daarmee de stad uit met een communicerend netwerk van gateways en beacons, die data van IoT sensoren kunnen ontvangen en versturen. Zo krijgt de stad een zicht op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of passantenstromen. Vice-president John Baekelmans: “Imec heeft in Antwerpen de missie om de stad nog leefbaarder te maken via slimme pilootprojecten, steeds in co-creatie met burgers, lokale stakeholders en internationale bedrijven. Hier in The Beacon zitten we middenin de bedrijvigheid. We willen samen met startups, technologiepartners en de Antwerpenaar van hieruit werken aan nog betere toepassingen voor de stad van morgen.”

Capital of Things partners

Agoria, de federatie van de technologische industrie in ons land, zet mee de schouders onder The Beacon. Peter Demuynck, algemeen directeur Vlaanderen: “Er wordt meer en meer in ecosystemen gewerkt vanwege de complexiteit van de uitdagingen waar we voor staan. The Beacon moet dé plaats in Vlaanderen worden waar nieuwe IoT-oplossingen worden gecreëerd die tegemoet komen aan de noden van samenleving en industrie, en die op termijn ook hun weg naar de internationale markten vinden.”

In april zal de stad een brochure lanceren waarin de kantoorruimten en de dienstverlening in The Beacon worden geduid en in de markt worden gezet. In mei zal een business event plaatsvinden waarmee de Capital of Things partners het project in detail zullen voorstellen aan geïnteresseerde bedrijven.

Bron persbericht: Stad Antwerpen