Port of Antwerp

Aangifte gevaarlijke goederen

De positie van gevaarlijke goederen is belangrijk en moet minstens 24u op voorhand worden aangegeven bij de Havenkapiteindienst.

Wat is het?

De behandeling van gevaarlijke goederen is in de haven van Antwerpen onderworpen aan allerlei wetgeving. Onder behandeling vallen verschillende handelingen: aanvoer, afvoer, laden, lossen, overladen, tussentijdse opslag, en aan boord houden. Het is belangrijk dat het op elke moment geweten is waar gevaarlijke goederen zich bevinden in de haven.

Hoe werkt het?

De scheepsagent/expediteur meldt de aangifte van gevaarlijke goederen aan de havenkapiteinsdienst, waarop deze zich baseert om een veiligheidsdossier samen te stellen.

De eerste melding gebeurt a.d.h.v. het elektronische IFTDGN-bericht, dat alle informatie bevat m.b.t. de gevaarlijke goederen die zullen worden aangeleverd op de terminal Deze aangiften moeten uiterlijk 24 uur vòòr aankomst van de gevaarlijke goederen verstuurd worden naar de havenkapiteinsdienst. 

  • In het geval van invoer of remain on board, dient de scheepsagent dit bericht in te sturen. 
  • In het geval van uitvoer is dit doorgaans de expediteur

Voor het vertrek van gevaarlijke goederen van de terminal met exacte tijdstip gebruikt de terminaloperator de terminalberichten ‘CODECO’ en ‘COARRI’.

Wat zijn de voordelen?

  • Aangevers kunnen vanuit hun eigen systeem een bericht opladen en verder aanvullen, alvorens de definitieve aangifte te versturen
  • Eenvoudige manier om aan de vereisten van de EU-richtlijn 2002/59 te voldoen (verstrekken van ladinggegevens aan Safe Sea Net
  • Eenvormige structuur voor alle berichten aan havenautoriteiten die te maken hebben met de behandeling van gevaarlijke goederen
  • Erkend door IMO als alternatief voor FAL-form 7
  • Bedrijven die niet in de mogelijkheid zijn om hun aangiften elektronisch te sturen, kunnen gebruik maken van ‘digitisers’ zoals Port+. Zij kunnen in opdracht aangiftes ingeven en elektronisch verzenden. Zie: www.portplus.be.