Port of Antwerp

Afvalophaling

Wat is het?

AFVALOPHALING is een webapplicatie waarin afvalontvangstvoorzieningen moeten aangeven hoeveel en welk afval zij hebben opgehaald van een zeeschip.

Hoe werkt het?

Vooraleer afvalontvangstvoorzieningen hun afvalophalingen kunnen melden, moeten ze zich registreren in AFVALOPHALING. Daarin worden scheepsafvalmeldingen van de scheepsagent, samen met scheeps- en verblijfsgegevens, weergegeven.

Om de aangifte te vervolledigen, moet de ontvangstvoorziening deze gegevens aanvullen met onder meer afvalsoort, hoeveelheid en datum van ophaling. De aangiftes worden nadien ter goedkeuring aangeboden aan het Havenbedrijf Antwerpen.

Indien de afgiftemeldingen worden goedgekeurd, kan de afvalontvangstvoorziening een betalingsverzoek indienen bij het Havenbedrijf Antwerpen voor een financiƫle tussenkomst die wordt berekend op basis van de soort en hoeveelheid opgehaald afval. Het Havenbedrijf Antwerpen verleent deze tussenkomst aan het zeeschip maar in de praktijk betaalt het Havenbedrijf Antwerpen ze aan de afvalontvangstvoorziening. Deze laatste brengt de tussenkomst vervolgens in mindering van haar factuur aan het zeeschip.

Wat kost het?

Deze webapplicatie wordt gratis ter beschikking gesteld door het Havenbedrijf Antwerpen.

Services