Port of Antwerp

APICS

Wat is het?

Met APICS beschikken alle coördinerende diensten over correcte en actuele gegevens voor de afhandeling van de verkeersstroom van zowel zee- als binnenvaart.

Bovendien kunnen via APICS verschillende activiteiten en diensten gepland en besteld worden zoals:

  • Sleepbootdiensten
  • Beloodsing
  • Plaatsaanvraag
  • Bootmannen
  • Meren en ontmeren
  • Fendermannen,
  • Laddermannen
  • Roergangers

Hoe werkt het?

De haven van Antwerpen is via APICS verbonden met verschillende externe, publieke en private partners. Door een rechtstreekse koppeling tussen het Centraal Brokersysteem (CBS) en de eigen operationele systemen is slechts één applicatie nodig voor uniforme communicatie. Dit veronderstelt gegevenstransparantie en bevordert een snelle en actuele informatiestroom.

De applicatie zet de meest moderne technieken in om de brug- en sluisplanning en de planning van verschillende dienstverleners (loodsen, sleepbedrijven, bootmannen, afvalophalers) op elkaar af te stemmen.

Voor wie is het bedoeld?

Scheepsagenten en expediteurs, loods- en sleepbedrijven, scheepvaartpolitie en douane, medewerkers havenrechten, en andere logistieke spelers in de supply chain maken intensief gebruik van het APICS-loket. Dit is het externe gedeelte van APICS.

Bovendien is APICS hét werkinstrument geworden van verkeersleiders, sluisleiders, dokmeesters en port state control, van havenkapiteins en medewerkers gevaarlijke goederen.

Services