Port of Antwerp

Cubix

Wat is het?

Cubix is een breakbulkapplicatie die de talrijke reproductie van data tot het verleden doet behoren. Het resultaat is een meer transparante en snelle communicatie over de goederen, waardoor die nog efficiënter behandeld worden.  Het totale proces is geautomatiseerd, inclusief de douaneafhandeling.

Hoe werkt het?

  1. De expediteur die de transportinitiatie voor zijn rekening neemt, doet één aanmelding van de goederen in de breakbulkapplicatie.
  2. Het systeem kent aan deze zending dan een unieke referentie toe, die door alle volgende partijen gebruikt zal worden.
  3. De expediteur zal via het systeem de status van zijn zending op de voet kunnen volgen. Na de eerste stap in het proces wordt er de gehele of gedeeltelijke aanlevering op de kaai gemeld.
  4. De douaneaangiftereferenties worden meegeleverd en in Cubix wordt een volledige douaneboekhouding gevoerd.
  5. De scheepsagent bevestigt, in het geval van Liner Terms, de opdracht “laden aan boord”.
  6. Bij aanlevering van de goederen op kaai en bij lading aan boord zal de terminal operator dit elektronisch terugkoppelen naar expediteur en agent.
  7. De douane doet de uitgangsbevestiging, die wordt genotificeerd aan alle partijen in de keten.

Wat kost het?

Binnen de havengemeenschap werd een businessmodel afgesproken waarbij elke marktpartij bijdraagt. Een fee van 10 eurocent per ton wordt aangerekend, gelijkwaardig te verdelen tussen expediteur, scheepsagent en terminal operator.

Services