Port of Antwerp

CUSCAR - Customs Cargo Message

Voor wie is het bedoeld?

 • Cargoagent(en) of reder(s) in geval van co-lading (zender)
 • Belgische douane (ontvanger)

Inhoud van de boodschap

Voor de gegevensuitwisseling met betrekking tot de lading van een inkomend zeeschip in een Belgische zeehaven wordt gebruik gemaakt van het EDIFACT bericht CUSCAR – versie D96B. Dit bericht bevat informatie van de lading, de containers, de afzender, de bestemmeling en diegene aan wie de goederen voor verdere behandeling worden afgestaan.

Belangrijke gegevens:

 • IMO-nummer van het zeeschip
 • Verblijfsnummer toegekend aan het zeeschip door de havenautoriteiten voor het verblijf van het zeeschip in de desbetreffende zeehaven.

Douanedeclaranten geven deze gegevens ook mee op hun import- of transitdeclaraties, wat een automatische aanzuivering van de betrokken goederenartikels in PLDA mogelijk maakt. 

Indien het over gecontaineriseerde lading gaat, komt er vooraan in het CUSCAR bericht eerst een lijst met containers. Ten behoeve van de Inspectie Opsporing dienen de volgende gegevens meegedeeld te worden voor elke container :

 • Containernummer;
 • Soort, type en afmeting;
 • Brutogewicht: totale gewicht van de goederen met al hun verpakkingen die zich in de container bevinden

Nadien komen de verschillende “artikels” (1 per B/L). Deze krijgen een ononderbroken nummering per cargoagent te beginnen vanaf 1 (bijgevolg : 1 B/L = 1 artikelnummer). Hierdoor geeft het artikelnummer in combinatie met de firmacode van de cargoagent aan de B/L een unieke referentie binnen dezelfde vrachtlijst.

Het B/L-nummer zelf moet ook steeds worden opgegeven, alsook een verwijzing naar de container waar de goederen zich in bevinden met het aantal colli in geval van gecontaineriseerde lading. 

Binnen het artikel dienen volgende gegevens te worden vermeld:

 • Aantal containers of aantal colli vermeld op de B/L : iverwacht aantal containers/colli doorgestuurd. De cargoagent verbetert eventuele verschillen met het lossingsrapport (COARRI lossen voor containerlading; IFTSTA lossen voor andere lading)
 • Soort verpakking
 • Omschrijving van de goederen
 • Het totaal brutogewicht uitgedrukt in kg (Bulk-goederen: het nettogewicht in kg)
 • UN/LOCODEs van de haven van lading en de haven van bestemming
 • De plaats van lossing in de Belgische zeehaven (kaaicode uit vaste codelijst)
 • De gegevens van verscheper, de bestemmeling, de behandelaar en de expediteur of importeur
 • Douanestatus van de goederen

Services