Port of Antwerp

CUSREP - Customs Report Message

Voor wie is het bedoeld?

  • Scheepsagent of door zijn gevolmachtigde (afzender)
  • Belgische Douane & Accijnzen (ontvanger)

Inhoud van de boodschap

Het CUSREP-bericht bevat de algemene gegevens over het aankomende zeeschip in de haven, ongeacht het feit of er al dan niet goederen worden gelost. De eerste verzending van het CUSREP-bericht omvat het volledige reisverloop:

  • UNLOCODE van de oorspronkelijke haven van lading/vertrek;
  • Reisroute;
  • Code van de eerste plaats van aankomst in de haven;
  • IMO-nummer van het zeeschip;
  • Verblijfsnummer dat aan het zeeschip werd toegekend door de havenautoriteiten voor het verblijf van het zeeschip in de desbetreffende zeehaven;
  • Naam van het zeeschip;
  • Nationaliteit van het zeeschip.

Services