Port of Antwerp

IFTDGN - Dangerous goods notification message

Voor wie is het bedoeld?

  • Scheepsagent (zender bij import)
  • Verlader of zijn expediteur (zender bij export)
  • Havenautoriteiten (ontvanger)

Inhoud van de boodschap

Het IFTDGN-bericht kan informatie bevatten over meer dan één zending. De aangifte is opgebouwd conform de regels van de codex voor gevaarlijke en vervuilende stoffen CDPG (“Codex for Dangerous and Polluting Goods”).

Services

Download