Port of Antwerp

IFTFCC - Freight Costs and other Charges

Voor wie is het bedoeld?

  • Operator van een transport, bv. een reder of scheepsagent (verzender)
  • Klant, bv. de ontvanger van de goederen of expediteur (ontvanger)

Inhoud van de boodschap

Na de vermelding van PYT-segmentgroep (PYT = “Payment Terms”) met de betalingsvoorwaarden volgen deze gegevens:

  • TDT-segmentgroep: details van het transport
  • GID-segmentgroep: gedetailleerde beschrijving van de goederen items
  • EQD-segmentgroep: details van het gebruikte materiaal (zoals containers)
  • CNI-segmentgroep: details van de zendingen

In elke segmentgroep kan men aanduiden waarmee de kosten verband houden.

Services