Port of Antwerp

IFTSTA - International multimodal status report message

Voor wie is het bedoeld?

  • Reder of scheepsagent (zender)
  • Verlader of expediteur (ontvanger)
  • Terminal (zender)
  • Reder of scheepsagent (ontvanger)
  • Havenbedrijf Antwerpen (zender van de historiek van een zeeschip)
  • Reder of scheepsagent (ontvanger van de historiek van een zeeschip)
  • Inland-terminal (zender van de status van een binnenschip)
  • BTS (ontvanger van de status van een binnenschip)

Inhoud van de boodschap

Het IFTSTA-bericht is een uitgebreid bericht omdat het alle mogelijkheden bevat om de fysieke status van zendingen of materiaal te rapporteren. Daarom bevat het meerdere repeterende groepen:

  • EQD-groep (“Equipment details”)

Info over gevaarlijk goed, temperatuur, transportdetails van dit materiaal zoals voor- en natransport t.o.v. de terminal, eventuele schade, …

  • CNI-groep (“Consignment information”)

Mogelijkheid om bij elke zending de betrokken partijen, de transport details over dit materiaal, alsook de goederengegevens in detail met gewichten, wijze van verpakking en dergelijke te beschrijven. Naargelang het gebruik zal hiervoor een speciale MIG worden uitgereikt om de implementatie van IFTSTA in de specifieke context mogelijk te maken.

Services