Port of Antwerp

Laad- / losopdracht containers (binnenvaart, spoortransport)

Met deze functionaliteit bezorgt u de terminal operator in geen tijd en zonder moeite alle details over de laad- of losopdracht van een binnenvaartoperator.

De Laad- / losopdracht voor containers zorgt voor een transparante communicatie over het tijdstip en het aantal te behandelen containers.

Hoe werkt het?

De binnenvaartoperator stuurt een COPINO-bericht naar de terminaloperator met daarin alle details over de te laden of lossen containers. Na behandeling bevestigt de terminaloperator de effectieve lading of lossing met een CODECO- Dat zorgt voor minder doorlooptijd op de terminal en een precieze inschatting van de nodige mankracht en materiaal op terminal.

Wat zijn de voordelen?

  • Vermijden van dubbele input en fouten
  • Snellere rapportering
  • Opdrachten kunnen later doorgegeven worden omdat er geen manuele ingave door de terminal operator moet gebeuren.