Port of Antwerp

Melding SafeSeaNet

Elk EU-land, Noorwegen en Ijsland moet via dit platform maritieme gegevens kunnen verstrekken en opvragen.

SafeSeaNet is een uitwisselingsplatform van maritieme informatie over schepen en hun lading tussen de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland. Elke lidstaat moet via dit platform maritieme gegevens kunnen verstrekken en opvragen. Dit platform heeft als doel een betere en snellere reactie op incidenten en verontreinigingen en een vroege detectie van risicoschepen.

Hoe werkt het?

Elke lidstaat beschikt over een National Competent Authority. NCA's communiceren met SafeSeaNet via XML-berichten. Het NCA en de LCA's (Local Competent Authority, zoals het Havenbedrijf Antwerpen) gebeurt eveneens via XML-berichten over het Centraal Broker Systeem (CBS). De LCA vermeldt:

  • Algemene scheeps- en reisinformatie
  • Welke schepen gevaarlijke goederen aan boord hebben.
  • In geval van een incident: een elektronische aanvraag om detailinformatie. APICS beantwoordt dit automatisch met een gedetailleerd overzicht van alle ladinginformatie, inclusief de stuwposities. De IFTDGN-aangiften van de scheepsagent/expediteur dienen hiervoor als basis.

Wat zijn de voordelen?

  • Single point of contact
  • Eenvoudige manier om aan de Europese verplichting te voldoen