Port of Antwerp

Stuwpositie Informatie

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om als reder of terminal operator onderling elektronisch stuwplannen uit te wisselen, met daarin onder meer de exacte stuwpositie van de containers, gewicht en eventuele gevarengoedklasse.

Reders en terminaloperators wisselen onderling stuwplannen uit via een elektronisch bericht.

Hoe werkt het?

Elektronische stuwplannen sturen rederijen en terminaloperatoren door met BAPLIE. Hierin staat de exacte stuwpositie van de containers, met opgave van hun nummer, gewicht, eventuele gevarengoedklasse of reefertemperatuur. De terminaloperator gebruikt deze plannen vervolgens om de laad- en losopdrachten (COPRAR-bericht) van de rederij of scheepsagent te behandelen. Nadat de containers gelost en geladen zijn, maakt de terminaloperator een geactualiseerde BAPLIE die hij aan de kapitein van het schip en aan de rederij bezorgt.

Wat zijn de voordelen?

  • Duidelijk: Wereldwijde standaard voor de uitwisseling van stuwplannen