Port of Antwerp

Termijnaanvraag (binnenschip)

Beperk de administratie rond een havenbezoek en vraag als binnenvaartoperator via Barge Traffic System (BTS) op een uniforme manier een behandelingstermijn aan voor een of meerdere terminals om containers te laden of lossen.

Containerbinnenschepen lopen tijdens één bezoek aan de haven vaak meerdere terminals aan. Om de administratie rond een havenbezoek te beperken, kan de binnenvaart voor al deze terminals op een uniforme manier een behandelingstermijn kan aanvragen om containers te laden of lossen via Barge Traffic System (BTS).

Hoe werkt het?

De webapplicatie Barge Traffic System fungeert als uniek planningsplatform voor de containerbinnenvaart. Een binnenvaartoperator die containers laadt of lost in de haven verstuurt via deze applicatie termijnaanvragen naar de terminals die hij wenst aan te lopen. Met behulp van een conflictcontrole wordt de binnenvaartoperator verwittigd als zijn termijnaanvragen bij verschillende terminals te dicht bij elkaar liggen. Als de terminal operator zijn planning gemaakt heeft, kan hij die via BTS op een uniforme wijze terugkoppelen aan de binnenvaartoperator.

Bedrijfssystemen kunnen via een machine-to-machine koppeling XML-berichten uitwisselen met het BTS.

Wat zijn de voordelen?

  • Uniforme wijze voor termijnaanvragen en terugkoppeling van terminalplanning
  • Kortere wachttijden voor binnenvaart aan terminals
  • Kleinere foutenlast (eenvoudige, eenmalige input en proactieve conflictmelding)
  • Vlotte interactieve planning van aanloop en behandeling
  • Permanent beschikbaar en up-to-date scheepsregister, terminalinformatie en planningsgegevens

Wil je meer weten? Raadpleeg dan de BTS-website of mail naar bts@havenvanantwer