Port of Antwerp

Terminalplanning (binnenschip)

Door het unieke, elektronische planningsplatform Barge Traffic System (BTS) bewaart u als terminal operator makkelijk het overzicht over de aanvragen van containerbinnenschepen en wordt terminalplanning veel eenvoudiger.

Containerbinnenschepen lopen tijdens een bezoek aan de haven vaak meerdere terminals aan. Om de administratie rond een havenbezoek te vereenvoudigen, werd in 2007 een uniek, elektronisch planningsplatform opgericht, Barge Traffic System (BTS).

Hoe werkt het?

Via de webapplicatie Barge Traffic System kan de binnenvaart voor een of meerdere terminals een behandelingstermijn aanvragen om containers te laden of te lossen. Een terminal die binnenvaartcontainers behandelt, kan in deze applicatie op zijn beurt termijnaanvragen van binnenvaartondernemers goedkeuren, wijzigen of weigeren. Een conflictcontrole verwittigt de terminals als de geschatte aankomsttijd niet haalbaar is, rekening houdend met de gemiddelde vaartijd tussen terminals en de geschatte behandelingstijd. De terminal operator kan hierdoor eenvoudig een terminalplanning opmaken. Indien nodig kunnen de terminals hun planningen onderling afstemmen.

Bedrijfssystemen kunnen via een machine-to-machine koppeling XML-berichten uitwisselen met het BTS.

Wat zijn de voordelen?

  • Minder fouten door eenmalige input en proactieve conflictmelding
  • Vlotte interactieve planning van aanloop en behandeling
  • Permanent beschikbare terminalinformatie en planningsgegevens
  • Eenvoudige, flexibele en uniforme wijze om terminal aan te vragen
  • Kostenbesparende, snelle afhandeling
  • Kortere wachttijden en minder congestie voor de binnenvaart

Wil je meer weten? Raadpleeg dan de BTS-website of mail naar bts@havenvanantwerpen.be.