Port of Antwerp

Vooraanmelding aanlevering en afhaling containers op terminal (weg - en spoorvervoer)

Als terminal operator kunt u door de vervoersonderneming op de hoogte worden gebracht als een vrachtwagen zal laden of lossen, waardoor u snel weet welke vrachtwagens welke behandeling nodig hebben op welk tijdstip.

Met dit bericht meldt de vervoersonderneming aan de terminaloperator dat er een vrachtwagen zal laden of lossen. De terminaloperator weet hierdoor welke vrachtwagens welke behandeling nodig hebben op welk tijdstip.

Hoe werkt het?

De vervoersonderneming of zijn opdrachtgever kan in het vooraanmeldingsysteem van de containerterminaloperator de status van een bepaalde container nakijken:

  • Beschikbaarheid van de de container op kaai
  • Vrijgave door de scheepsagent
  • Correct opgegeven referenties
  • Vrijgave importcontainer door de douane

Is dit allemaal in orde, dan kan een afspraak voor het truckbezoek ingeboekt worden.

Wat zijn de voordelen?

  • Transparantie over het tijdstip, de behandeling en het aantal containers
  • Minder doorlooptijd op de terminal
  • Precieze inschatting van de nodige mankracht en materiaal op terminal