Port of Antwerp

Over C-point


C-point is het platform voor digitale, efficiënte communicatie tussen alle spelers in de Antwerpse haven. Dit ondersteunt en optimaliseert de dagelijkse administratieve en operationele werkzaamheden.

C-point (APCS) is een initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Antwerpen. C-point (APCS) kent een lange traditie en hechte samenwerking. Dat zorgt voor een diepgaande kennis en gebruiksvriendelijke toepassingen.

Samen met NxtPort – die data aanbiedt via het technische platform – vormt C-point (APCS) een compleet geheel van applicaties om de digitale communicatie tussen alle aanwezigen in en rond de haven te bevorderen.

Waarvoor staat C-point (APCS)?

Deze kernwoorden staan centraal bij C-point (APCS):

 1. Kostenbesparing & Foutenreductie
  Elektronische communicatie en hergebruik van data leiden tot minder kosten en minder fouten. De betrokken diensten kunnen de informatie sneller verwerken.
   
 2. Confidentialiteit
  Data ownership blijft bij de verzender van de data. De strengste veiligheidsnormen worden gehanteerd op het vlak van cyber security.
   
 3. Transparantie & efficiëntie
  C-point (APCS) biedt inzicht in logistieke ketens. De exacte status van goederen en kennis over de fase van de verwerkingsprocessen zorgt voor een efficiëntere en actuelere planning en uitvoering ervan. Dat resulteert in een optimale doorstroming naar het voor- en achterland.

Hoe werkt C-point (APCS)?

De berichten- en informatie uitwisseling gebeurt met efficiënte, gestandaardiseerde en eenvoudig te implementeren berichten.

Het platform

Gebruikers kunnen op een eenvoudige manier berichten met elkaar uitwisselen via het centrale platform voor de elektronische communicatie.

Alle gebruikers kunnen aanmelden op het systeem via unieke identificatiegegevens. Daarna kunnen ze via het netwerk berichten verzenden naar en ontvangen van hun handelspartners of de overheid. Dankzij het berichtenverdeelcentrum blijven de aansluitings- en onderhoudskosten per gebruiker beperkt.

Het C-point (APCS)-netwerk ondersteunt zowel EDI- en XML-varianten van de elektronische standaardberichten als andere formaten en gestructureerde of gegenereerde documenten.

Internationale standaarden

In Antwerpen zijn alle elektronische berichten gebaseerd op de internationale standaarden. Het zijn open standaarden die aansluiten op de standaarden in de logistieke wereld. Hierdoor kunnen de berichten overal ter wereld uitgewisseld worden met zakenpartners.

Met C-point (APCS) voldoen alle deelnemende bedrijven aan de meest recente wet- en regelgeving, veiligheidsnormen en milieumaatregelen.