Port of Antwerp

Aangifte ISPS

Wil een van uw schepen een EU-haven aanlopen? Bezorg de bevoegde ambtenaren dan elektronisch de nodige informatie over het schip in de vorm van een 'ISPS Declaration'.

Schepen die een EU-haven wensen aan te lopen, moeten (volgens de International Ship and Port Facility Security Code of ISPS-Code) bepaalde informatie onder de vorm van een 'ISPS Declaration' overmaken aan de bevoegde ambtenaren.

Hoe werkt het?

De rederij/scheepsagent vult een ISPS-aanmeldingsformulier in en bezorgt dit per mail of fax uiterlijk 24 uur voor de aanloop van het schip aan de douane. Op dit aanmeldingsformulier vermeldt hij:

  • De identificatiegegevens van het schip
  • De laatste 10 havenfaciliteiten die werden aangelopen (incl. het veiligheidsniveau van deze havenfaciliteiten)
  • het huidige veiligheidsniveau waaronder het schip opereert.