Port of Antwerp

Douaneaangifte

Geef goederen die de EU binnenkomen en buitengaan of in transit verblijven en accijnsgoederen snel en eenvoudig aan bij de douaneadministratie, als respectievelijk PLDA, NCTS en EMCS.

Goederen die de EU binnenkomen en buitengaan of in transit verblijven, moeten worden aangeven bij de douaneadministratie. Dit geldt ook voor accijnsgoederen. Deze drie soorten aangiftes zijn op Europees niveau gestroomlijnd:

 • PLDA (Paperless Douane en Accijnzen): het elektronisch indienen en verwerken van import- en exportaangiften
 • NCTS (New Computerised Transit System): van toepassing op transitgoederen die onder douanetoezicht worden vervoerd.
 • EMCS (Excise Movement and Control System): elektronisch acceptatieproces dat het papieren geleidedocument van de accijnsgoederen vervangt.

Hoe werkt het?

PLDA: de aangever zendt zijn in- of uitvoeraangifte via de webapplicatie van de douane of via een EDI-bericht.

NCTS: de aangifte wordt elektronisch verstuurd naar de douanedienstenen krijgt na aanvaarding een uniek registratienummer. Na een eventuele controle worden de goederen vrijgegeven en kunnen ze, begeleid door het douanedocument, vervoerd worden naar de plaats van bestemming.

EMCS: de aangever moet een elektronisch administratief geleidedocument opstellen dat geldig verklaard is door de autoriteiten in het land van uitvoer. De zending wordt geïdentificeerd door een registratienummer (Administratieve Referentie Code).

Na controle van het accijnsnummer, de afzender en de geadresseerde, wordt het administratief begeleidingsdocument elektronisch verzonden naar de lidstaat waarvoor de accijnsgoederen bestemd zijn.

Wat zijn de voordelen?

PLDA:

 • Snellere vrijgave van de goederen
 • Talrijke validatieregels
 • Berekeningsmodule voor verschuldigde rechten en belastingen

NCTS:

 • Snelle en gemakkelijke aangifte
 • Snelle aanvaarding bij douane
 • Snelle aanzuivering en snellere vrijgave van borgen
 • Snelle interventie bij misbruiken

EMCS:

 • Snellere vrijgave van borg
 • Snellere informatie indien goederen niet worden geaccepteerd
 • Snelle en betrouwbare terugkoppeling van het bewijs dat goederen de plaats van bestemming hebben bereikt
 • Beperkt risico dat de goederen ongewenst worden verstuurd naar een verkeerde ontvanger