Port of Antwerp

Laad-/losopdracht stukgoed (zeevaart)

Om stukgoed afkomstig uit een zeeschip of met een overzeese bestemming in of uit een vrachtwagen, wagon of binnenschip te laden of te lossen moet de scheepsagent of expediteur via Cubix een aanvraag indienen bij de terminal operator.

Een verschepingsopdracht voor conventioneel stukgoed die de expediteur naar de terminal operator stuurt en waarvan de scheepsagent de opdracht moet bevestigen.

Hoe werkt het?

De expediteur stuurt een elektronische bericht naar Cubix met de verschepingsopdracht. Vervolgens verstuurt de applicatie een bericht naar de scheepsagent en terminal operator met de laad- of losopdracht van het zeeschip. De scheepsagent dient in het geval van een verscheping ‘Liner Terms’ een bevestiging van de opdracht aan de terminal operator te sturen. Op basis van de verkregen gegevens, print de terminaloperator een formulier waarop zowel de chef-markeur van de stouwerij als de chief mate van het schip bemerkingen kunnen schrijven over de uiterlijke staat van de goederen.  Dit formulier wordt dan door beide partijen ondertekend en terug aan de scheepsagent bezorgd. Dit gebeurt op papier en zorgt voor een wettelijke bewijslast in het geval van schade aan de goederen. De terminal operator stuurt een elektronische bevestiging van de opdracht aan Cubix, die deze doorstuurt naar expediteur en scheepsagent.

Wat zijn de voordelen?

  • Eenmalige data-input
  • Efficiëntiewinst van de laad- en losopdrachten