Port of Antwerp

Melding aankomst lading export

Met deze functionaliteit kunt u als "trader at exit" bij de fysieke aankomst van goederen op de terminal het douanekantoor van uitgang informeren.

In het kader van het Europese Export Control System (ECS) moet de ‘trader at exit’ de aankomst van de goederen in het ambtsgebied van het douanekantoor van uitgang melden. In de haven van Antwerpen geldt de afspraak dat de ‘trader at exit’ de terminaloperator is. Hij verzendt de aankomstmelding naar de douane bij de fysieke aankomst van de goederen op de terminal. De terminaloperator krijgt de gegevens over de douaneaangifte van de aangever of diens tussenpersoon.

Hoe werkt het?

Bij aankomst van de container op terminal (per vrachtwagen, binnenschip of trein) zal de terminaloperator nagaan of er een MRN-nummer (= nummer van de douaneaangifte) voor deze container in de e-Balie databank bekend is. De terminaloperator stuurt vervolgens een CODECO-bericht (container) naar de douane. Met dit elektronisch bericht wordt de aankomst van de container op terminal bevestigd en de link gelegd naar de douaneaangifte (MRN-nummer). Op basis hiervan zal de douane een risicoanalyse uitvoeren en beslissen of er een uitgangscontrole (scanning of fysieke verificatie) vereist is.

Voor stukgoed wordt de aankomstmelding aan douane vanuit de centrale breakbulk toepassing Cubixaan de douane verzonden. 

Wat zijn de voordelen?

  • Verhoogde veiligheid in de transportketen
  • Tijdswinst
  • Snellere bevestiging van uitgaan