Port of Antwerp

Melding aankomst (zeeschip)

Het Havenbedrijf verwittigt de douaneautoriteiten elektronisch via APICS als een opvarend zeeschip met bestemming Antwerpen effectief aanmeert aan de ligplaats.

Dit bericht brengt de douane elektronisch op de hoogte van de aankomst van een zeeschip in de haven

Hoe werkt het?

APICS stuurt een CUSREP-bericht naar de douane op het ogenblik dat een opvarend zeeschip met bestemming Antwerpen voorbij Vlissingen vaart. Wanneer het schip het havengebied binnen vaart én het effectief aanmeert, wordt een bijgewerkt CUSREP-bericht verstuurd.

Wat zijn de voordelen?

  • Douane krijgt sneller zicht op de te verwachten binnenkomende schepen
  • Bepaalde douaneprocessen kunnen sneller opgestart worden