Port of Antwerp

Termijnaanvraag (binnenschip)

Met het Barge Traffic System (BTS) kan je als binnenvaartoperator die containers laadt of lost eenvoudig termijnaanvragen versturen naar de terminals die u wenst aan te lopen.

De voorbije jaren is de containerbinnenvaart in de haven van Antwerpen exponentieel toegenomen. Daarom is een platform opgericht waarmee de binnenvaart voor al deze terminals op een uniforme manier een behandelingstermijn kan aanvragen om containers te laden of te lossen.

Hoe werkt het?

Een binnenvaartoperator die containers laadt of lost maakt gebruik van het Barge Traffic System (BTS) om termijnaanvragen te versturen naar de terminals die hij wenst aan te lopen. Wanneer termijnaanvragen van verschillende terminals te dicht bij elkaar liggen, krijgt hij een melding. Zo kan de terminaloperator de binnenschepen inplannen en terugkoppelen.

Wat zijn de voordelen?

  • Uniforme termijnaanvragen en terugkoppeling van terminalplanning
  • Kortere wachttijden voor binnenvaart aan terminals
  • Kleinere foutenlast
  • Vlotte interactieve planning van aanloop en behandeling
  • Permanent beschikbaar en up-to-date scheepsregister, terminalinformatie en planningsgegevens

Meer info over binnenvaartoptimalisatie of mail naar bts@portofantwerp.com.