Port of Antwerp

Uitwisselen MRN

Bent u "trader at exit" en zijn er bepaalde goederen aangekomen op uw terminal? Dan bent u, in het kader van het Europese Export Control System (ECS), verplicht om de douanediensten in de haven van uitgang daarvan op de hoogte te brengen.

In het kader van het Europese Export Control System (ECS) moet de ‘trader at exit’ de aankomst van de goederen melden bij de douanediensten in het land van afkomst. In de haven van Antwerpen is afgesproken dat de terminaloperator de rol van ‘trader at exit’ vervult.

Hoe werkt het?

De aangever of zijn tussenpersoon stuurt een elektronisch bericht naar e-Balie of voert de nodige data manueel in de webapplicatie. De dataset is beperkt tot:

  • Containernummer
  • MRN-nummer(s)
  • Type aangifte
  • Kantoor van uitgang
  • Terminal operator (indien gekend)

Een tussenpersoon kan deze gegevens ook rechtstreeks naar de terminaloperator versturen door middel van een COPINO- of een IFTSTA-bericht.

Bij fysieke aankomst van de goederen op terminal, zal de terminaloperator in e-Balie nagaan of er een match is met een (container)nummer in de databank. Als dit het geval is, kan hij op basis hiervan een aankomstmelding naar de douane sturen.

Wat zijn de voordelen?

  • Sterke vereenvoudiging van het douaneproces
  • Transparante douanestatus bij export
  • Aangever kan aankomstmelding nagaan
  • Douane verstuurt rechtstreeks uitgangsmelding aan aangever