Port of Antwerp

Verschepingsinstructie (B/L)

Bezorg de scheepsagent dankzij de elektronische verschepingsinstructie alle nodige informatie, op basis van de opdracht van de verscheper, voor het opmaken van het vervoersdocument.

Met de verschepingsinstructie geeft de expediteur basisinformatie voor het opmaken van het vervoersdocument, de ‘bill of lading’ of connossement. De expediteur verzamelt deze informatie op basis van de opdrachten die hij van de verscheper heeft ontvangen.

Hoe werkt het?

De expediteur stuurt een IFTMIN-bericht naar de scheepsagent. De scheepsagent krijgt hiermee elektronisch de basisgegevens om een vervoersdocument op te maken. Expediteurs die geen eigen ERP-system hebben, kunnen gebruik maken van de e-portal van INTTRA.

Wat zijn de voordelen?

  • Minder administratie
  • Minder fouten