Port of Antwerp

Zeevaartrechten

Wat is het?

ZEEVAARTRECHTEN is een webapplicatie die scheepsagenten moeten gebruiken voor de aangifte van het aanlegrecht.

Hoe werkt het?

Alle scheepsagenturen die verplicht zijn de hoeveelheid geloste en geladen goederen tijdens het verblijf van een schip in de haven aan te geven, moeten zich registreren op deze webapplicatie. Na registratie kan de agent in ZEEVAARTRECHTEN de scheeps- en verblijfsgegevens raadplegen voor de zeeschepen waarvan hij de aangifte van het aanlegrecht moet doen. Zodra het Havenbedrijf de los- en laadgegevens van de goederenbehandelaars heeft verkregen, zijn die beschikbaar in ZEEVAARTRECHTEN.

De scheepsagent moet deze gegevens vergelijken met zijn informatie en indien nodig verbeteren of aanvullen, waarna hij de aangifte via de applicatie naar het Havenbedrijf verstuurt. Na controle van de aangifte door havenrechtenbeheer stelt wordt in ZEEVAARTRECHTEN een factuur opgemaakt.

Wat kost het?

Deze webapplicatie wordt gratis ter beschikking gesteld door het Havenbedrijf.

Services