Port of Antwerp

CUSRES - CUStoms RESponse

Voor wie is het bedoeld?

  • Belgische douane (zender)
  • Scheepsagent of reder (ontvanger, antwoord op CUSREP)
  • Cargoagent of reder (ontvanger, antwoord op CUSCAR) Per schip is er 1 scheepsagent, maar mogelijk meerdere cargoagenten in geval van co-lading.
  • In het geval van CUSCAR-CIM : voor de spoorwegoperator (ontvanger, antwoord op CUSCAR)

Inhoud van de boodschap

  • Unieke referentie van het ingestuurde bericht

- Om terugkoppeling van het CUSRES antwoordbericht met het oorspronkelijk ingestuurde EDIFACT bericht mogelijk te maken.

- Voor het CUSREP- en/of CUSCAR-bericht: het documentnummer dat door de scheepsagent of cargo agent werd meegedeeld binnen het BGM-segment - composite data-element 1004.

  • Verwerkingscode (processing indicator) die aanduidt of het door het PLDA-systeem behandelde bericht al dan niet werd aanvaard.

- Weigering: verwijzing naar de plaats in het oorspronkelijke bericht en één of meerdere foutcodes met de reden waarom het oorspronkelijke EDIFACT-bericht niet of niet volledig werd aanvaard. 

In sommige situaties wordt het bericht gedeeltelijk aanvaard (zie Message Implementation Guides)

Services