Port of Antwerp

CUSRES - CUStoms RESponse

Voor wie is het bedoeld?

  • Belgische douane (zender)
  • Scheepsagent of reder (ontvanger, antwoord op CUSREP)
  • Cargoagent of reder (ontvanger, antwoord op CUSCAR) Per schip is er 1 scheepsagent, maar mogelijk meerdere cargoagenten in geval van co-lading.
  • In het geval van CUSCAR-CIM : voor de spoorwegoperator (ontvanger, antwoord op CUSCAR)

Inhoud van de boodschap

  • Unieke referentie van het ingestuurde bericht

- Om terugkoppeling van het CUSRES antwoordbericht met het oorspronkelijk ingestuurde EDIFACT bericht mogelijk te maken.

- Voor het CUSREP- en/of CUSCAR-bericht: het documentnummer dat door de scheepsagent of cargo agent werd meegedeeld binnen het BGM-segment - composite data-element 1004.

  • Verwerkingscode (processing indicator) die aanduidt of het door het PLDA-systeem behandelde bericht al dan niet werd aanvaard.

- Weigering: verwijzing naar de plaats in het oorspronkelijke bericht en één of meerdere foutcodes met de reden waarom het oorspronkelijke EDIFACT-bericht niet of niet volledig werd aanvaard. 

In sommige situaties wordt het ingestuurd EDIFACT-bericht gedeeltelijk aanvaard door de douane. Er hoeven dan slechts enkele extra gegevens worden nagestuurd. Voor dit onderscheid verwijzen we naar de specifieke berichthandleidingen (Message Implementation Guides) van de in te sturen berichten.

Services