Port of Antwerp

e-Balie

Wat is het?

Ga onmiddellijk naar de toepassing!

COREO kan je gebruiken voor de aanmelding van containers en voertuigen bij de terminal operator. Zowel uitvoer- als transitaangiften ten uitvoer is hierdoor een papierloze afhandeling in de haven mogelijk.

Hoe werkt het?

Via e-Balie verwittigt de gebruiker (expediteur, exporteur, verlader, ...) de terminal operator van de komst van een lading, met vermelding van volgende gegevens:

  • Type document
  • Douanekantoor van uitgang
  • MRN-nummer
  • Containernummer/VIN-nummer
  • Terminal (optioneel)
  • Orderreferentie (optioneel)

De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen. Andere gebruikers kunnen alleen de COREO-gegevens waarvan zij zelf eigenaar zijn, in detail opvragen en bewerken.

Wat kost het?

Het Havenbedrijf neemt de kosten van ontwikkeling en exploitatie van de standaardfunctionaliteiten volledig voor haar rekening.

Ook de berichtenkost voor het insturen van de gegevens via elektronische weg (via XML-bericht) en kosten voor aansluiting op het communicatienetwerk (d.m.v. een ondersteund standaardprotocol) worden gedragen door het Havenbedrijf.

Abonneren op statuswijzingen?

Naast de gratis standaardfunctionaliteiten bieden we ook de mogelijkheid aan om zich te abonneren op de ontvangst van automatische statusmeldingen en douane-uitgangsbevestigingen per e-mail of XML. Dit is een betalende service (op basis van jaarabonnement).

Ontdek alles over de tarieven

Een abonnement aanvragen kan per mail aan apcs@portofantwerp.com.

 

Services