Port of Antwerp

Barge Traffic System (BTS)

Wat is het?

BARGE TRAFFIC SYSTEM (BTS) is een webapplicatie die sinds 2007 in gebruik is en die als doel heeft de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven te vereenvoudigen. Het is een uniek platform dat binnenvaartoperators de mogelijkheid geeft om termijnaanvragen in te dienen bij terminals. Ook de sluisplanning in de haven en de positiegegevens van binnenschepen in Vlaanderen en Nederland zijn in BARGE TRAFFIC SYSTEM (BTS) raadpleegbaar voor binnenvaart- en terminal operators. Binnenvaartoperators kunnen via de applicatie bovendien nautische berichten over de haven raadplegen en hun reis vooraanmelden.

In het belang van een vlot verkeer in de haven van Antwerpen is BARGE TRAFFIC SYSTEM (BTS) verplicht voor alle containerterminals en alle binnenschepen die containers laden en/of lossen. Overige binnenvaartoperators kunnen zich facultatief registreren om sluisplanning, positiegegevens en nautische berichten te raadplegen.

Hoe werkt het?

Binnenvaartoperators die containers vervoeren, zijn verplicht zich te registreren in het BARGE TRAFFIC SYSTEM (BTS) . Na hun registratie kunnen ze termijnaanvragen indienen bij de terminals die ze wensen aan te lopen. Om hen hierbij te helpen, kunnen de binnenvaartondernemers in het BARGE TRAFFIC SYSTEM (BTS) per terminal een overzicht raadplegen van de openingstijden, terminalbezetting en eventuele nautische beperkingen.

Indien meerdere terminals worden aangelopen tijdens een bezoek aan de haven, signaleert een ingebouwde conflictcontrole tijdens het invoeren van de termijnaanvraag of de geschatte aankomsttijd aan een terminal haalbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde vaartijd tussen terminals en met de geschatte behandelingstijd.

Ook terminal operators moeten zich eerst registreren vooraleer ze gebruik kunnen maken van BARGE TRAFFIC SYSTEM (BTS) , waarmee ze de ontvangen termijnaanvragen kunnen goedkeuren, wijzigen of weigeren. In het geval van een conflict binnen de aanvragen kunnen de terminal operators onderling hun planningen op elkaar afstemmen. Deze planningen kunnen via BARGE TRAFFIC SYSTEM (BTS) door de terminal operators aan de binnenvaartoperator worden teruggekoppeld.

Na afloop van de behandeling van het schip ten slotte moet de terminal operator de werkelijke aankomst- en vertrektijd registreren, alsook het aantal behandelde containers.

Wat kost het?

Deze webapplicatie wordt gratis ter beschikking gesteld door het Havenbedrijf.

Services