Port of Antwerp

Certified Pick up

 

Zorgt voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers en vervangt het systeem van pincodes. Van toepassing op alle ketenpartners betrokken bij het vrijgaveproces (rederij/scheepsagent, terminal, expediteur, vervoerder).

Wat houdt Certified Pick up in

Certified Pick up is een neutraal, centraal dataplatform dat garant staat voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten. Dit gebeurt door het vastleggen en verrijken van containerinformatie - afkomstig van verschillende partijen - op het Certified Pick up-platform, teneinde een afhaling op basis van identiteit te kunnen garanderen.

Hiermee wordt de juiste container aan de juiste vervoerder toegewezen. Certified Pick up is een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers en vervangt het huidige systeem van pincodes.

Welke zijn de voordelen

Aansluiting op het Certified Pick up-platform levert voor alle logistieke partners optimalisatievoordelen op. Vereenvoudiging van de administratieve processen, verbetering van de veiligheid en beveiliging van de medewerkers en vermindering van de doorlooptijd van importcontainers in de haven van Antwerpen.

Hoe werkt het

Je moet je registreren via C-point, het Port Community System van het Havenbedrijf en de stappen volgen. Je kan de handleiding hier raadplegen. Er zijn drie mogelijkheden om een verbinding te maken:

  1. Aansluiting via de Certified Pick up API.
  2. Invoer via de web-applicatie.
  3. Rederijen en terminals kunnen gebruik maken van huidige EDI-berichten voor het aanleveren van informatie.

Andere documentatie voor het werken met Certified pick up vindt je op de website van Nxtport.

Verplicht gebruik

Voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van containers in de Antwerpse haven is het gebruik van Certified Pick up verplicht.

Het juridische kader is opgenomen in de Havenpolitieverordening. Port of Antwerp-Bruges/NxtPort kiest voor een gefaseerde aanpak om de stabiele uitbouw van het systeem te garanderen.

Services